Wie is Wulfer.nl

Wulfer.nl is een dienstverlener optima forma, adviseert zowel aanbieders en geïnteresseerden in de aan- of verkoop van verzamelobjecten en complete collecties. Wulfer.nl is geen veilinghuis maar een platform van en voor verzamelaars. Door gebruik te maken van een uitgebreid cliënten netwerk worden collecties discreet en tegen een faire prijs verhandeld. Wulfer.nl koopt ook zelf collecties aan. Voornamelijk uit erfenissen en zolderopruimingen. Een vlotte discrete afhandeling is hierbij verzekerd. Wulfer.nl. verzorgt de gehele aan- of verkoopprocedure en staat garant voor een vlotte financiële afwikkeling.

Taxateurs

Wulfer.nl werkt met erkende taxateurs. Zij worden per "case" ingehuurd om uw verzameling te taxeren. Dit kan bij u thuis of bij Wulfer.nl. Door vaste afspraken liggen de kosten van taxatie op een redelijk niveau. Deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever van de taxatie. Een bestaand taxatierapport voldoet vanzelfsprekend ook.

Specialisten

In die gevallen dat er geen taxatie gewenst is wordt de collectie/verzameling in onderling overleg met de medewerkers van Wulfer.nl gewaardeerd. Door de collectie te inventariseren en deze te toetsen aan de markt, wordt een reële waarde vastgesteld. 

 

Vaste relaties

Wulfer.nl heeft een uitgebreid netwerk vaste klanten waarvoor opdrachten worden uitgevoerd. In onderling overleg worden verkoop opdrachten op deze website geplaatst. Opdrachten voor een aan te kopen collectie worden onderhands of op de webpagina "Collecties gezocht" geplaatst. U als klant beslist uiteindelijk van welke services u gebruik wenst te maken. Wulfer.nl levert maatwerk.